Trondheim Feltskyttere    Praktiske skyttere gjør det med begge hender! Trondheim Feltskyttere
Siste nytt
Resultater
Terminliste
Forum
FAQ / OSS

DSSN Nyheter
IPSC Terminliste
IPSC Forum

Styre og vedtekter
Medlemsskap
Skytebaner
Last ned
Medlemssider
Studentgruppa

Støtt TFS via Norsk Tipping
Du kan støtte TFS!
Nybegynnerkurs
Godkjenningskurs

Praktisk skyting med rifle

Praktisk rifleskytter

Konkurranser i praktisk rifle benytter stort sett de samme reglene som benyttes i konkurranser for praktisk pistol.
I praktisk rifle konkureres det i følgende divisjoner:

 • Semi Auto Open: omfatter våpen som automatisk fyller våpenets kammer med et nytt skudd.
  Rekyldempende innretninger slik som porting og kompensator er tillatt.
  Optiske/elektroniske siktemidler kan også benyttes.
  To-fot og lignende er tillatt.
  Minimum faktorkrav Major: 320.
  Minimum faktorkrav Minor: 150.
 • Semi Auto Standard: omfatter våpen som automatisk fyller våpenets kammer med et nytt skudd.
  Rekyldempende kompensator er tillatt (max 26 x 90 mm).
  Optiske/elektroniske siktemidler kan ikke benyttes.
  Minimum faktorkrav Major: 320.
  Minimum faktorkrav Minor: 150.
 • Manual Action Open: omfatter våpen hvor det kreves at skytteren manuelt fyller våpenets kammer med et nytt skudd, f.eks. med en bolt.
  Rekyldempende innretninger slik som porting og kompensator er tillatt.
  Optiske/elektroniske siktemidler kan også benyttes.
  To-fot og lignende er tillatt.
  Minimum faktorkrav Major: 320.
  Minimum faktorkrav Minor: 150.
 • Manual Action Standard: omfatter våpen hvor det kreves at skytteren manuelt fyller våpenets kammer med et nytt skudd, f.eks. med en bolt.
  Rekyldempende innretninger er ikke tillatt.
  Optiske/elektroniske siktemidler kan ikke benyttes.
  Minimum faktorkrav Major: 320.
  Minimum faktorkrav Minor: 150.
  Maksimum antall skudd i magasin: 6.

For å kunne delta i konkurranser i praktisk rifle må man være godkjent praktisk skytter.

NB! Sjekk det til enhver tid gjeldene regelverk fra IPSC for oppdaterte/gjeldende regler.

Anskaffe rifle til praktisk skyting

Her er listen fra Politiet over godkjente halvautomatiske rifler til øvelses- og konkurranseskyting pr. 2005-03-30:

 1. Bushmaster XM15/V-Match
 2. Colt AR-15 H-bar/Sporter produsert etter 1986
 3. DPMS Panther Bull 24 Spesial
 4. Galil AR
 5. Heckler & Koch 94
 6. Heckler & Koch SL 8
 7. Izhmash Saiga Sport 520
 8. Izhmash Saiga Sport 555
 9. SIG SG 550 SP
 10. Steyr AUG sivil modell
 11. Valmet M76/78A2
 12. Oberland Arms (OA) 15
 13. Olympic Arms AR-15 H-bar

Det er kun modeller med lang pipe og fast kolbe (ikke innfellbar) som tillates. Våpenet skal ved fabrikk være bygget til kun å kunne skyte halvautomatisk ild. Dersom person som har tillatelse til å eie et slikt våpen bytter til kort pipe eller innfellbar kolbe kan det bli å betrakte som vesentlig endring av våpenets karakter eller beskaffenhet, jfr. Våpenlovens § 8, 3. ledd.

Rundskriv G-155/93 åpner adgang for dispensasjon for videresalg av "forbudte våpen" under forutsetning av at våpnet var lovlig registrert før forbudet trådte i kraft, og at kjøper tilfredstiller kravene til erverv. Hvis våpenet opprinnelig var registrert som samlervåpen kan våpenet kun videreselges til annen samler.

 

Praktisk rifleskytter

 

Grunnleggende info
Prinsipper
Komme i gang
Praktisk pistol
Praktisk rifle
Sivilpistol
Hva koster moroa?
IPSC regelverk

Praktisk skyting
Bilder / Videoer
Praktiske tips
Lover / Forskrifter
Maler / Programmer

Skyteklubber i DSSN
Organisasjoner
Forhandlere
Fabrikanter
Ladekomponenter


Trondheim Feltskyttere
Pir II, Oppgang 13a, 7010 TRONDHEIM
http://www.tfs.no/
E-postadresse