Trondheim Dynamiske Sportsskyttere

 • Klubben skifter navn

  Klubben vår har nå offisielt skiftet navn i Brønnøysundregistrene.

  I tråd med vedtak fra årsmøtet 2022 er vårt nye klubbnavn Trondheim Dynamiske Sportsskyttere.

  I løpet av sommeren vil vi flytte hjemmesidene våre til www.tdss.no.

  Det skal utarbeides ny logo og profilering. Denne prosessen vil samtlige medlemmer få mulighet til å påvirke; mer informasjon kommer snarlig på hjemmesidene våre.

  Allerede nå kan våre medlemmer gjerne oppdatere sin profil på SSI med det nye klubbnavnet.

 • Årsmøte 2023

  Innkalling til årsmøte 28. februar, med tilhørende saksdokumenter, er sendt ut på e-post og lastet opp på medlems-siden. Hvis du ikke har mottatt e-post, eller ikke kommer deg inn på medlems-siden, ta kontakt med sekretær.

 • Minirifle og PCC i feltløypa

  Oppdatering, 30.5.2023:
  Klubben har vært i dialog med TPK med som mål å få gjeninnført mulighet for skyting med minirifle og PCC i feltløypen på Jonsvatnet.

  Styret i TPK har dessverre avvist forslaget, og viser til avtalen med grunneier om at det kun skal skytes med pistol, revolver og svartkrutt i feltløypen.

  ——————————————————————————

  Det er dessverre ikke lenger mulig å bruke minirifle og PCC i feltløypen ved Jonsvatnet. TPKs styre valgte å ikke forlenge ordningen inn i 2023. Vi håper at det igjen vil være mulig å få en løsning for dette på et senere tidspunkt.

 • Premieutdeling og sosial samling, 10.3.2023

  Se klubbens kalender for detaljer.

 • Feltløypa

  Det oppfordres til at skiver og annet rask kastes i den store søppeldunken nede på parkeringsplassen, ikke den lille ved baneprotokollen da den fort blir full.

  Banemester i TPK har også gitt beskjed om at noen av våre medlemmer har skutt i feltløypa en lørdag etter stengetid. Det minnes om at baneanlegget ved Jonsvatnet er åpent 9-21 mandag-fredag og 9-17 lørdager.