Trondheim Feltskyttere

 • Eventuell henting av restammunisjon fra kurs / trening

  Nedlåst i skapet på Trondheim skytesenter ligger det igjen ammunisjon nye medlemmer i klubben har kjøpt inn til treninger / konkurranser.

  Klubben gjør klart til nytt kull med nybegynnere, og det skal derfor ryddes unna tidligere kjøpt ammunisjon.

  Medlemmer som gjennomførte kurset i år gis frist til fredag 16. september med å hente eventuell restammunisjon.

  Tilsvarende gis medlemmer fra eldre kurs frist til fredag 26. august.

  For å avtale utlevering av restammunisjon kontaktes kasserer@tfs.no.

  Merk at restammunisjon utleveres kun ved framvisning av våpenkort for aktuelt kaliber og gyldig legitimasjon.

  Ammunisjon som ikke hentes innen oppgitte frister tilfaller klubben.

 • Feltløypa

  Det oppfordres til at skiver og annet rask kastes i den store søppeldunken nede på parkeringsplassen, ikke den lille ved baneprotokollen da den fort blir full.

  Banemester i TPK har også gitt beskjed om at noen av våre medlemmer har skutt i feltløypa en lørdag etter stengetid. Det minnes om at baneanlegget ved Jonsvatnet er åpent 9-21 mandag-fredag og 9-17 lørdager.

 • Feltløypa

  En liten påminnelse: de av våre medlemmer som bruker feltløypa ved Jonsvatnet, som ikke også er medlem i TPK, skal kun benytte de to banene TFS leier, dvs bane 2 og bane 3 (der det står en del utstyr på høyre side av banen).

  På grunn av at det er registrert uvedkommende skyttere som ikke er medlem av TPK eller noen som leier hos TPK (som TFS gjør) i feltløypa, kan man ved besøk i feltløypa heretter bli spurt av banemester/medlemsansvarlig i TPK om å identifisere seg.

 • Medlemsside

  Det er nå en medlemsside med informasjon og dokumenter for klubbens medlemmer i menyen. Denne krever innlogging. Prosessen med å opprette brukere til alle medlemmer er i gang, og en del vil allerede kunne trykke «Mistet passordet ditt?» og fylle inn medlemsnummer eller e-postadressen klubben har registrert for dere, og motta en e-post for å få satt passord.

 • Informasjonsside om bly

  Det er lagt ut en side med informasjon om blyeksponering for skyttere under informasjonsfanen.