Trondheim Feltskyttere

 • Eventuell henting av restammunisjon fra kurs / trening

  Nedlåst i skapet på Trondheim skytesenter ligger det igjen ammunisjon nye medlemmer i klubben har kjøpt inn til treninger / konkurranser.

  Klubben gjør klart til nytt kull med nybegynnere, og det skal derfor ryddes unna tidligere kjøpt ammunisjon.

  Medlemmer som gjennomførte kurset i år gis frist til fredag 16. september med å hente eventuell restammunisjon.

  Tilsvarende gis medlemmer fra eldre kurs frist til fredag 26. august.

  For å avtale utlevering av restammunisjon kontaktes kasserer@tfs.no.

  Merk at restammunisjon utleveres kun ved framvisning av våpenkort for aktuelt kaliber og gyldig legitimasjon.

  Ammunisjon som ikke hentes innen oppgitte frister tilfaller klubben.

 • Feltløypa

  Det oppfordres til at skiver og annet rask kastes i den store søppeldunken nede på parkeringsplassen, ikke den lille ved baneprotokollen da den fort blir full.

  Banemester i TPK har også gitt beskjed om at noen av våre medlemmer har skutt i feltløypa en lørdag etter stengetid. Det minnes om at baneanlegget ved Jonsvatnet er åpent 9-21 mandag-fredag og 9-17 lørdager.

 • Baneanlegget på Jonsvatnet -stengt

  Anlegget på Jonsvatnet blir stengt for bruk 31.05 til og med 02.06, da forsvaret låner hele anlegget til TPK og Nidaros SL. Forsvaret kommer til å være der hele døgnet dvs teltleir osv. 

 • Årsmøte

  Årsmøte for 2022 blir mandag 28. februar. Innkalling med dokumenter er sendt ut på epost til medlemmer, og lagt ut på medlemssiden.

 • Gratis frakt hos Landrø

  Fram til jul har Landrø gratis frakt i nettbutikken på ordre over 1000kr, slik at man får kjøpt 1000 skudd Magtech Clean Range (non-tox) for 3060kr inkludert frakt.

  https://www.landro.no/magtech/114237/magtech-9mm-luger-clean-range-ii-124grs–crii9b