Kategorier
Ukategorisert

Årsmøte

Til alle medlemmer i TFS

I våre vedtekter står det at ordinært årsmøte skal avholdes innen 28. februar, dvs om en måned fra i dag. På grunn av den pågående pandemien, kan ikke styret i TFS se at det er mulig å avvikle årsmøte i tradisjonell forstand innen denne fristen. Dette vil være i strid med myndighetenes retningslinjer i forsøk på å begrense smitte. TFS har heller ikke programvare som sikrer riktig stemmegivning hvis man skulle prøve å gjennomføre møtet digitalt (www.digitalearsmoter.no har vært vurdert, mangler noe funksjonalitet vi trenger for å gjennomføre årsmøtet slik det skal være i følge våre vedtekter). Det er derfor styrets beslutning at årsmøtet i TFS utsettes i to måneder.

Vi håper at det innen den tid vil være mulig å gjennomføre fysiske samlinger på mer enn det antall som nå gjelder. Vi ber og håper dessuten på forståelse fra klubbens medlemmer.

Styret er på det rene med at denne formen for pandemi ikke er dekket i våre vedtekter. Vi er også klar over at det ihht. samme vedtekter skal avholdes årsmøte innen utgangen av februar. Det er styrets forhåpning at medlemmene har forståelse for avgjørelsen. Styret sitter videre som et interimsstyre frem til årsmøte kan avholdes.

På vegne av styret,
Martin L. Sollie, sekretær