Kategorier
Ukategorisert

Eventuell henting av restammunisjon fra kurs / trening

Nedlåst i skapet på Trondheim skytesenter ligger det igjen ammunisjon nye medlemmer i klubben har kjøpt inn til treninger / konkurranser.

Klubben gjør klart til nytt kull med nybegynnere, og det skal derfor ryddes unna tidligere kjøpt ammunisjon.

Medlemmer som gjennomførte kurset i år gis frist til fredag 16. september med å hente eventuell restammunisjon.

Tilsvarende gis medlemmer fra eldre kurs frist til fredag 26. august.

For å avtale utlevering av restammunisjon kontaktes kasserer@tfs.no.

Merk at restammunisjon utleveres kun ved framvisning av våpenkort for aktuelt kaliber og gyldig legitimasjon.

Ammunisjon som ikke hentes innen oppgitte frister tilfaller klubben.