Om bly og helse (WIP)

Intensjonen med denne siden er å gi skyttere informasjon om farene ved opptak av bly i kroppen, hvordan man blir eksponert for bly og hvilke tiltak som kan gjøres for å minimere dette. Bevisstheten rundt temaet er dessverre for liten blant mange skyttere. Skyttere som bruker innendør baner er spesielt utsatt, og anbefales å følge med på sine egne blyverdier ved blodprøve hos fastlege.

Kilder til blyeksponering

Kuler

Vanlig ammunisjon av type «helmantlet» / Full Metal Jacket (FMJ) som selges mange steder har vanligvis synlig eksponert bly i bunnen av kulene. Dette gjelder f.eks. Geco, Magtech, S&B, Maxxtech mfl. (Blazer er et unntak som har kobberbelagt kule som også dekker bunnen). Ved avfyring vil noe bly fra bunnen av kulene eroderes vekk og frigjøres i luften.

Bilde av undersiden av ulike kuler

Eksempelvis anbefaler SVI utelukkende bruk av kuler med dekket bunn for sine Openpistoler, da bly bygger seg opp i kompensatoren (http://www.sviguns.com/Compensator.php). Det er altså et betydelig problem at bly fra FMJ-kuler slipper kula.

Tennhetter

Den vanligste typen tennhette som brukes i fabrikkammunisjon og av hjemmeladere inneholder bly. Blant annet inneholder de disse bestanddelene:

  • Initiator – Lead styphnate, C6HN3O8Pb 
  • Fuel – Antimony (tri)sulphide, Sb2S3
  • Oxidizer – Barium nitrate, Ba(NO3)2
  • Sensitizer – Tetrazene, H4N4

The very high temperatures and pressures turn the lead antimony and barium into a gas that condenses into tiny, invisible spheres. They range in size from 0.5 to 10 microns (a micron is a millionth of a metre, and a human hair is about 70 microns thick). Some of these tiny spheres are solid and can fall out of the air in just 90 seconds, while others are hollow and take up to eight minutes to land.

http://www.abc.net.au/science/articles/2007/03/22/1878536.htm?site=galileo/greatmomentsinscience&topic=latest

During pistol shooting, lead is predominantly concentrated in particles that range in size from 100 nm to 2,000 nm

https://www.researchgate.net/publication/328229301_Study_of_air_contamination_by_heavy_metals_at_firing_ranges

Denne tabellen viser hvor mye av avfallstoffer tennhetter frigjør ved avfyring:

Stoffutslipp milligram
per skudd
Bly
(Pb/PbO)
(1)Svovel-
dioksid
SO2
Barium-
oksid
BaO
Antimon-
trioksid
Sb2O3
(1)Karbon-
monoksid
CO
Kalium-
karbonat
K2CO3
Vanlig blyholdig tennhette51,25280
Nontox801
Norsk konsentrasjonsgrense for arbeidsatmosfære
mg/m3
0,05(2)1,30,5(3)0,5(4)23ikke oppgitt
(1)Gass. Utslippsdata er hentet fra Murom: http://www.mpzflame.ru/wp-content/uploads/2012/11/Heavy-Metal-free-Primers.doc
Blyutslipp er i form av Pb og PbO, oppgitt verdi er Pb-innhold
Norske konsentrasjonsgrenser er fra vedlegg 1 i Forskrift om tiltaks- og grenseverdier, «Liste over grenseverdier for forurensninger i arbeidsatmosfæren»
(2)«Bly og uorg. blyforb. (beregnet som Pb) (støv og røyk)»
(3)«Barium og bariumforb. (unntatt bariumsulfat) (beregnet som Ba)»
(4)«Antimon og antimonforb. (beregnet som Sb)»

Krutt

Small amounts of various chemical compounds are added to smokeless powder to control its burning rate, to retard its deterioration with age, and to improve its flow characteristics so that charges can be accurately measured. None of these additives contain lead or any other heavy metals, so smokeless powder and its combustion byproducts are inherently free of toxic heavy metals.

«Developing a Non-Toxic Handload for Indoor Range Use» https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.546.3281&rep=rep1&type=pdf

Symptomer og blyverdier i blod

Om symptomer og blodverdier:
https://sml.snl.no/blyforgiftning
https://www.helsebiblioteket.no/forgiftninger/gasser-og-kjemikalier/bly-metallisk-og-uorganisk


For arbeidstakere gjelder følgende grenseverdier

§ 5-2. Biologiske grenseverdier

a) Grenseverdi for bly er 0,5 μmol/l per liter blod for kvinner i fertil alder og 1,5 μmol/l per liter blod for øvrige arbeidstakere

Forskrift om tiltaks- og grenseverdier https://lovdata.no/forskrift/2011-12-06-1358/§5-2
Dette g

Tiltak for skyttere

Skyt utendørs

Problemet med røyk som henger i lufta er som oftest lite utendørs, der vind blåser dette raskt bort. Likevel må det ikke glemmes at blyrester kan komme på hender, klær, våpen, bag/sekk ol.

Ammunisjon

Det finnes ammunisjon spesifikt utviklet for å redusere skytterens eksponering for bly og andre tungmetaller. Disse bruker kuler uten eksponert bly, som er kobberbelagte, innkapslet i polymer eller med mantel som også dekker bakdelen av kulen (det finnes også ammunisjon med kule uten bly, men dette er mindre vanlig). I tillegg bruker de tennhetter som ikke inneholder tungmetaller.

For eksempel inneholder RUAGs SINTOX-tennhette som brukes i flere Geco-produkter følgende:

  • Initiator – 2-diazo-4,6-dinitrophenol, aka. diazol, DDNP
  • Fuel – Titanium
  • Oxidizer – Zinc peroxide
  • Sensitizer – Tetrazene

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/prep.19960210302

Følgende typer ammunisjon i denne kategorien er mulig å få tak i i Norge:

Dessverre er denne typen ammunisjon ikke mulig å skaffe til like lav pris som vanlig FMJ. For å komme ned i en pris under 3kr/skudd må man bestille minimum 25 000 skudd fra leverandør.

For hjemmeladere er det mulig å slippe unna billigere. Kobberbelagte kuler er vanlig å bruke for hjemmelading uansett, f.eks. fra Frontier, Campro eller Improved Solutions. RUAGs SINTOX-tennhette selges under navnet RWS 4066 (Norma), og Murom KVB-9E kan skaffes fra Improved Solutions. KVB-9E ble testet i denne artikkelen. UNIS «GINEX» d.d. Goražde og Fiocchi (test) leverer også tungmetallfrie tennhetter til hjemmeladermarkedet.

Filtermaske for innendørs skyting

Maske ved innendørs skyting. Hva er bra nok? Partikkelfilter vs gassfilter, eller kombinasjon. Hvor store partikler, 0,3µm er vanskeligs å filtrere? Anbefalinger. Hva mener vi om produkter fra Biltema, Jula, Clas Ohlson, 3M, ResPro. Vise filtereffektivitet som funksjon av partikkelstørrelse. Noen masker gjør kommunikasjon vanskelig, slik at man ofte dessverre drar den ned for å snakke, dette er en ulempe.

Filter: i datablad for 3Ms filtere for det europeiske markedet oppgis P3-beskyttelse kun med helmaske, og kun P2-beskyttelse med halvmaske

For god tetting mot maske fungerer det dårlig med skjegg

Vask av maske http://esca-tech.com/wp-content/uploads/2019/02/Washing-Respirators-in-Buckets-or-Sinks-webR2.pdf

Ikke spis mat inne på banen

Skyting utendørs, Jonsvatnet er tilgjengelig året rundt.

Hygiene

Håndvask etter skyting eller behandling av våpen og ladekomponenter, dusj. Kompleksbindere som Tetrasodium EDTA, sitronsyre i vanlige håndsåper. Spesialsåper for blyfjerning finnes, f.eks. ESCA TECH, Hygenall (med ISML)

http://www.esafetystore.com/common/charts/23097_C2.htm

Våtservietter som fjerner bly er fint å ha på stevner

https://pdfs.semanticscholar.org/413a/b5b1ffeb3bb4dba365acdaa4af860d6ea7c2.pdf

Kommersielt produkt med ISML som nevnt i artikkelen over: https://www.brownells.no/LEADOFF-WIPES-HYGENALL-CORPORATION-100016502

Dusj etter å ha vært på banen: blystøv kan sette seg i hår.

Rengjøring av maske

Klesvask

Tenk på hvor blyet ender opp

Unngå å dra med deg bly fra banen som spres i bil og hjem. Vær klar over kontaminering av mobiltelefon, nøkler, drikkeflaske, sko, ryggsekk/bag, ammoboks. Skift klær før du drar fra banen (det er bad i gangen utenfor banen), pakk klærne i plastpose og vask disse når du kommer hjem

Hvilke vaskemidler for klær bør brukes? Noe med kompleksbindere
http://esca-tech.com/wp-content/uploads/2019/08/Washing-leaded-clothes-at-home-final_R1.pdf

Renhold på banen: støvsuger bør brukes heller enn kosting

Puste inn bly
Spising og drikking, bly på hender
Pussing av våpen, tørrtrening

Klubbens tiltak

Klubben har Nontox-ammo tilgjengelig for salg, og for nybegynnerkurs og første fase av et nybegynnerløp er dette den eneste typen ammunisjon vi tillater. På vanlige treninger tillates vanlig mantlet ammunisjon, ikke rene blykuler annet enn i 22LR, men vi oppfordrer til maskebruk og å passe på egen blyeksponering.

Renhold: Industristøvsuger fra Nilfisk med HEPA-filter

Utendørs bane tilgjengelig for klubbens medlemmer på Jonsvatnet mandag-lørdag året rundt

Noen relevante linker

Lead exposure at firing ranges – a review
https://ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12940-017-0246-0

LEAD POISONING – It can happen to you!
http://www.theppsc.org/Staff_Views/Heider/LeadHazards.htm?fbclid=IwAR2DNr8o1ucMrJO1nXp7-DfIjNuv2d1NFXVXayAhBjPf3vRgQd0-wWdwLXM

Reducing Lead Contamination and Exposure on Military Firing Ranges Through the Practical Application of Ballistic Containment Systems
http://www.loraday.com/uploads/1406748312_Pb5-stdy.pdf

Pathways for exposure to lead while using and handling guns and ammunition
https://lead.org.au/lanv13n4/lanv13n4-8.html

The Reduction of Airborne Lead in Indoor Firing Ranges by Using Modified Ammunition
https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nbsspecialpublication480-26.pdf

Developing a Non-Toxic Handload for Indoor Range Use
https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.546.3281&rep=rep1&type=pdf

Study of air contamination by heavy metals at firing ranges
https://www.researchgate.net/publication/328229301_Study_of_air_contamination_by_heavy_metals_at_firing_ranges