Kategorier
Ukategorisert

Henting av Ammunisjon

Da vi starter nytt nybegynnerkurs nå i høst og ikke har kapasitet til å ta vare på ammunisjon for flere kurs samtidig må kullet med nybegynnere som var ferdig 4/3-2023 hente ammunisjonen de har liggende på Pir II, ammunisjonen blir utlevert mot å vise gyldig våpenkort for kaliberet. Ammunisjon som ikke er hentet innen 30/10-2023 tilfaller Trondheim Dynamiske Sportsskyttere.

Kategorier
Ukategorisert

Klubben skifter navn

Klubben vår har nå offisielt skiftet navn i Brønnøysundregistrene.

I tråd med vedtak fra årsmøtet 2022 er vårt nye klubbnavn Trondheim Dynamiske Sportsskyttere.

I løpet av sommeren vil vi flytte hjemmesidene våre til www.tdss.no.

Det skal utarbeides ny logo og profilering. Denne prosessen vil samtlige medlemmer få mulighet til å påvirke; mer informasjon kommer snarlig på hjemmesidene våre.

Allerede nå kan våre medlemmer gjerne oppdatere sin profil på SSI med det nye klubbnavnet.

Kategorier
Ukategorisert

Årsmøte 2023

Innkalling til årsmøte 28. februar, med tilhørende saksdokumenter, er sendt ut på e-post og lastet opp på medlems-siden. Hvis du ikke har mottatt e-post, eller ikke kommer deg inn på medlems-siden, ta kontakt med sekretær.

Kategorier
Ukategorisert

Minirifle og PCC i feltløypa

Oppdatering, 30.5.2023:
Klubben har vært i dialog med TPK med som mål å få gjeninnført mulighet for skyting med minirifle og PCC i feltløypen på Jonsvatnet.

Styret i TPK har dessverre avvist forslaget, og viser til avtalen med grunneier om at det kun skal skytes med pistol, revolver og svartkrutt i feltløypen.

——————————————————————————

Det er dessverre ikke lenger mulig å bruke minirifle og PCC i feltløypen ved Jonsvatnet. TPKs styre valgte å ikke forlenge ordningen inn i 2023. Vi håper at det igjen vil være mulig å få en løsning for dette på et senere tidspunkt.

Kategorier
Ukategorisert

Premieutdeling og sosial samling, 10.3.2023

Se klubbens kalender for detaljer.

Kategorier
Ukategorisert

Feltløypa

Det oppfordres til at skiver og annet rask kastes i den store søppeldunken nede på parkeringsplassen, ikke den lille ved baneprotokollen da den fort blir full.

Banemester i TPK har også gitt beskjed om at noen av våre medlemmer har skutt i feltløypa en lørdag etter stengetid. Det minnes om at baneanlegget ved Jonsvatnet er åpent 9-21 mandag-fredag og 9-17 lørdager.

Kategorier
Ukategorisert

Feltløypa

En liten påminnelse: de av våre medlemmer som bruker feltløypa ved Jonsvatnet, som ikke også er medlem i TPK, skal kun benytte de to banene TFS leier, dvs bane 1 og bane 2 (bane 2 er banen som har en utstyrsbod og bane 1 er banen rett nedenfor).

På grunn av at det er registrert uvedkommende skyttere som ikke er medlem av TPK eller noen som leier hos TPK (som TFS gjør) i feltløypa, kan man ved besøk i feltløypa heretter bli spurt av banemester/medlemsansvarlig i TPK om å identifisere seg.

Kategorier
Ukategorisert

Medlemsside

Det er nå en medlemsside med informasjon og dokumenter for klubbens medlemmer i menyen. Denne krever innlogging. Prosessen med å opprette brukere til alle medlemmer er i gang, og en del vil allerede kunne trykke «Mistet passordet ditt?» og fylle inn medlemsnummer eller e-postadressen klubben har registrert for dere, og motta en e-post for å få satt passord.

Kategorier
Ukategorisert

Informasjonsside om bly

Det er lagt ut en side med informasjon om blyeksponering for skyttere under informasjonsfanen.