Hele dagen

Godkjenningskurs IPSC

Trondheim skytesenter Pir II, 13D, Trondheim

For deltakere i forrige begynnerløp.