TFS LI januar match

Trondheim skytesenter Pir II, 13D, Trondheim

Trondheim Feltskytteres siste kull med nybegynnere arrangerer en LI match på Trondheim Skytesenter, følg link for mere informasjon om matchen. Kaare Kalvik er MD og RM