Trening for godkjente skyttere

Trondheim skytesenter Pir II, 13D, Trondheim

Nylig godkjente skyttere har mulighet til å låne våpen samt kjøpe ammunisjon. Alle som møter bidrar til opplegget samt rydding i etterkant.