Hele dagen

Godkjenningskurs 1. 2022 praksisdel

Trondheim skytesenter Pir II, 13D, Trondheim

Godkjenningskurs 1 praksisdel for de som har vært med på siste nybegynnerløpet på TSS