Mini-Rifle trening

Trondheim skytesenter Pir II, 13D, Trondheim

Mini-Rifle trening på TSS, maksimum 4 deltakere, ved interesse kontakt Karl Torkildsen

Trening for godkjente skyttere

Trondheim skytesenter Pir II, 13D, Trondheim

Nylig godkjente skyttere har mulighet til å låne våpen samt kjøpe ammunisjon. Alle som møter bidrar til opplegget samt rydding i etterkant. NB: Klubben selger ikke ammunisjon til skyttere med […]