TFS LI Mayhem 1/3

Trondheim skytesenter Pir II, 13D, Trondheim

Trondheim Feltskytteres siste kull med nybegynnere arrangerer TFS LI Mayhem 1/3 på Trondheim Skytesenter, følg link for mere informasjon om matchen. Trond Sørhøy er MD og RM. Matchen er også […]