Banen er opptatt

Trondheim skytesenter Pir II, 13D, Trondheim

Banen benyttes til privat arrangement.

Kongsvinger Open 2022 – Nordic IPSC

Hammock Hill, Kongsvinger Hammock Hill IPSC Range

IPSC Handgun - Nordic Championship - Open, Production, Production Optics, Production Optics Light

Trening for godkjente skyttere (non-tox)

Trondheim skytesenter Pir II, 13D, Trondheim

Trening for godkjente skyttere med eget våpen og non-tox-ammunisjon. Vanlig ammunisjon kan ikke benyttes på denne treningen. Ingen mulighet for utlån av våpen eller salg av non-tox-ammunisjon. Kveldens trening vil utelukkende fokusere på driller.

Trening for godkjente skyttere

Trondheim skytesenter Pir II, 13D, Trondheim

Nylig godkjente skyttere har mulighet til å låne våpen.

Trening for godkjente skyttere (Jonsvannet)

Feltløypa Jonsvatnet 63.359639, 10.522806

Nylig godkjente skyttere har mulighet til å låne våpen samt kjøpe ammunisjon. Utlån må avtales med arrangør minimum 24 timer i forkant. Merk at treningen finner sted i feltløypa på Jonsvannet. Alle som møter bidrar til opplegget samt rydding i etterkant. NB: Klubben selger ikke ammunisjon til skyttere med egne våpen.

Trening for godkjente skyttere på Jonsvatnet med grilling!

Feltløypa Jonsvatnet 63.359639, 10.522806

Det arrangeres trening for godkjente skyttere på bane 2 i feltløypa, det vil trenes på å komme inn og ut av skyteposisjon og skyting i bevegelse. Dette kan fort bli ammo intensivt så ta med tilstrekkelig med ammunisjon, det planlegges også en pause med grilling og sosialt samvær så alle som kommer bør ta med […]

Trening for skyttere som deltar på Hringariki 2. – 3. juli

Feltløypa Jonsvatnet 63.359639, 10.522806

Trening for godkjente skyttere som deltar på Hringariki lørdag 2. - 3. juli. Bane #2 vil bli avsatt til dette formål. Gjennomføringen følger et fastsatt program med driller egnet for matchen på Ringerike skytesenter. Ingen mulighet for utlån av våpen eller salg av ammunisjon til nylig godkjente skyttere. (Øvrige TFS-skyttere kan fremdeles benytte bane #1 […]