Kurs

TFS arrangerer to ulike kurs, vanligvis to ganger årlig. Etter hvert nybegynnerkurs holdes det nybegynnertreninger med instruktør i en lengre periode opp mot et halvt år der nivået gradvis økes mot det som kreves for å bestå godkjenningskurset, før vi så avholder dette. Skyttere med erfaring fra andre forbund (vanligvis NSF) prøver vi så godt det lar seg gjøre å få inn på nybegynnertreningene når nivået der har kommet på et passende nivå, men vi har fra tid til annen også avholdt egne godkjenningskurs ved tilstrekkelig etterspørsel.

Spørsmål om kurs kan sendes til kurs@tfs.no.

Nybegynnerkurs

Her lærer man om sikkerhet, oppførsel på skytebanen og grunnleggende skyteteknikk. De som har gjennomført «sikkerhetskurs» i NSF eller tilsvarende trenger ikke dette. Det vil kun bli benyttet pistol i kaliber 9 mm ved undervisning på nybegynnerkurset.

Nybegynnerkurset koster kr 1250,-. Dette dekker grunnopplæringen, lån av våpen, utstyr, briller og hørselvern under kurset, og ammunisjonen som benyttes på kurset.

Godkjenningskurs for dynamisk sportsskyting

For å konkurrere innen dynamisk skyting både innenlands og utenlands, og for å delta på våre åpne treninger uten instruktør, kreves at man har fullført godkjenningskurs med påfølgende godkjenningsmatch. Etter dette er man å regne som godkjent skytter, og vil motta faktura på forbundskontingent fra DSSN. Dette er et kurs som er utformet av DSSN og har både en teoridel med eksamen og en praktisk del. Kurset gjennomføres utelukkende med pistol og fokuserer på regelverket for IPSC Handgun, men etter fullført godkjenningskurs kan man konkurrere i alle IPSCs disipliner, samt i Sivilpistol og Steel Challenge. Etter selve kurset må man innen en gitt tid oppnå 2 matchpoeng (én level 2 match eller to level 1) uten å bli diskvalifisert.

Man må være medlem av TFS eller en annen klubb i DSSN for å kunne delta på kurset.