Søknad om medlemskap

Dersom du ikke fra før eier egen pistol som er egnet for dynamisk sportsskyting, eller har tatt IPSC godkjenningskurs tidligere, er det nybegynnerkurs som er stedet å starte hos oss. Uten plass på slik kurs er utbyttet av medlemskapet (og medlemskontingenten) da minimalt, spesielt ved innmelding året før det vil være mulig å få kursplass. Det er derfor en fordel å lese det som står om kurs på nettsiden, og ta kontakt med oss på e-post hvis det er spørsmål.

For at junior-medlemmer (personer under 21år) skal få fullt utbytte av medlemsskapet i TDS anbefaler vi at de har en foresatt eller annen voksen kontaktperson som også er medlem i TDS.

For søknad om medlemskap for personer under 18 år trenger vi skriftlig samtykke av foresatt, ta kontakt.
Benytt ditt fulle navn, som registrert i folkeregisteret, i søknadsskjemaet (og ved senere registrering på Shoot’n Score It (SSI) og forbundet (DSSN).

Dette skjema brukes kun for innmelding. For utmelding, ta kontakt på e-post.

Det vil si ikke bare medlem i en annen klubb tilknyttet DSSN, men at du har betalt forbundskontingent til DSSN. Overgang til TDS vil si at ditt hovedmedlemskap i DSSN flyttes til TDS, og at eksisterende medlemskap blir sidemedlemskap med mindre du selv melder deg ut.
Dette kreves for å konkurrere i sporten, og for å trene fritt i TDS. Hvis du ikke har gjennomført dette, kan du gjøre det hos oss. / This is required to compete in the sport, and to train unsupervised in TDS. If you have not done this, you can do it in TDS.
Medlemsskapet i TDS gjelder til og med desember måned i det året jeg sier opp medlemskapet. Jeg må melde meg ut av TDS senest innen utgangen av desember måned dersom jeg ikke vil være medlem året etterpå. Jeg må snarest ta kontakt med klubben dersom jeg ikke får en bekreftelse på at min utmelding er mottatt. / The membership is valid until December the year I withdraw from the club. Withdrawal must be done latest by the end of December if I do not want to be a member the following year. Contact the club if a confirmation of received withdrawal is not received in a reasonable time.