Søknad om medlemskap

For at junior-medlemmer (personer under 21år) skal få fullt utbytte av medlemsskapet i TFS anbefaler vi at de har en foresatt eller annen voksen kontaktperson som også er medlem i TFS.

For søknad om medlemskap for personer under 18 år trenger vi skriftlig samtykke av foresatt, ta kontakt.

Medlemsskapet i TFS gjelder til og med desember måned i det året jeg sier opp medlemskapet. Jeg må melde meg ut av TFS senest innen utgangen av desember måned dersom jeg ikke vil være medlem året etterpå. Jeg må snarest ta kontakt med klubben dersom jeg ikke får en bekreftelse på at min utmelding er mottatt.