Søknad om medlemskap

For at junior-medlemmer (personer under 21år) skal få fullt utbytte av medlemsskapet i TFS anbefaler vi at de har en foresatt eller annen voksen kontaktperson som også er medlem i TFS.

For søknad om medlemskap for personer under 18 år trenger vi skriftlig samtykke av foresatt, ta kontakt.

Hvis du trenger nybegynnerkurs, eller allerede eier eget våpen og trenger godkjenningskurs, er det best om du tar kontakt med oss, da du ikke får særlig utbytte av medlemskapet før det er plass tilgjengelig på kurs.

Det vil si ikke bare medlem i en annen klubb tilknyttet DSSN, men at du har betalt forbundskontingent til DSSN. Overgang til TFS vil si at ditt hovedmedlemskap i DSSN flyttes til TFS, og at eksisterende medlemskap blir sidemedlemskap med mindre du selv melder deg ut.
Dette kreves for å konkurrere i sporten, og for å trene fritt i TFS. Hvis du ikke har gjennomført dette, kan du gjøre det hos oss.
Medlemsskapet i TFS gjelder til og med desember måned i det året jeg sier opp medlemskapet. Jeg må melde meg ut av TFS senest innen utgangen av desember måned dersom jeg ikke vil være medlem året etterpå. Jeg må snarest ta kontakt med klubben dersom jeg ikke får en bekreftelse på at min utmelding er mottatt.