Kategorier
Ukategorisert

Årsmøte

Årsmøte for 2022 blir mandag 28. februar. Innkalling med dokumenter er sendt ut på epost til medlemmer, og lagt ut på medlemssiden.

Kategorier
Ukategorisert

Gratis frakt hos Landrø

Fram til jul har Landrø gratis frakt i nettbutikken på ordre over 1000kr, slik at man får kjøpt 1000 skudd Magtech Clean Range (non-tox) for 3060kr inkludert frakt.

https://www.landro.no/magtech/114237/magtech-9mm-luger-clean-range-ii-124grs–crii9b

Kategorier
Ukategorisert

Valg 2022

Rekruttering - For ansatte - Universitetet i Oslo
Vi søker etter …

I 2022 er følgende roller på valg.

  • Nestleder
  • Kasserer
  • Varamedlem 1

Trondheim Feltskyttere sin valgkomite ønsker kandidater eller tips om personer som kan passe inn i rollen som kasserer i Trondheim Feltskyttere sitt styre.
Som kandidat til vervet vektlegges personlige egenskaper som nøyaktighet, presisjon og ryddighet og det settes ikke noen spesielle krav til tidligere regnskaps bakgrunn.

Den som blir valgt vil få nødvendig opplæring og hjelp underveis om det skulle være behov for dette.
Som en del av Trondheim Feltskyttere sitt styre så vil man kunne være med å påvirke alle beslutninger som gjelder klubben. Styret i Trondheim Feltskyttere er opptatt av at alle i styret skal være med å ta oppgaver og ansvar slik at arbeidsbelastningen blir fordelt mest mulig likt. Som samarbeidsplattform benytter Trondheim Feltskyttere Google Workspace og vi jobber kontinuerlig med å automatisere og forenkle våre arbeidsprosesser. 

Hva går jobben ut på?
Som kasserer er det viktig å være nøyaktig, presis og ryddig. Du vil ha en viktig rolle i styret med stor tillit og stort ansvar. Trondheim Feltskyttere benytter Visma eAccounting som sitt regnskapssystem. Arbeidet med fakturering og bokføring er i stor grad automatisert og forenklet ved bruk av efaktura og kid slik at hele medlemsmassen faktureres sin klubbkontingent gjennom noen få step. Systemet er også integrert med bank slik at innbetalinger kommer direkte inn i systemet ferdig koblet mot riktig faktura.
Inngående faktura eller bilag ifm. utlegg håndteres også digitalt gjennom bruk av Visma Scanner som en integrert del av Visma eAccounting. 
Vårt regnskapssystem er heldigitalt og vi har derfor et papirløst system.
Vårt salgssystem er basert på bruk av Vipps eller fakturering fra Visma eAccountig slik av vi hele tiden også opptrer kontantløst. For rapportering benyttes Visma Økonomioversikt slik at styret hele tiden kan ta ut rapporter på egen hånd.

Ønsket erfaring / kompetanse
Regnskapsteknisk er ikke regnskapet til Trondheim Feltskyttere noe komplisert, slik at vi setter ikke noe krav til noen regnskapsteknisk bakgrunn selv om dette selvfølgelig vil være en fordel. Vi setter krav til at den personen som innehar dette vervet er nøyaktig, presis og ryddig. 

Kontakt
Om du ønsker flere opplysninger eller har spørsmål om kasserer rollen så er det bare å ta kontakt med Trondheim Feltskyttere sin valgkomite eller direkte med styret.
Har du tips om noen som kan passe inn i rollen som kasserer i Trondheim Feltskyttere sitt styre eller om du på eget initiativ kan tenke deg jobben så er det også bare å ta kontakt med valgkomite eller styret.

Epost valgkomite: valgkomite@tfs.no
Epost styret: styret@tfs.no

På vegne av valgkomiteens leder Roar Holden oppfordrer jeg til ikke å nøle med å ta kontakt.
Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt frem til et. eventuelt kandidatur blir offentliggjort.

Trond Sørhøy
Leder Trondheim Feltskyttere
leder@tfs.no

Utdrag av TFS sine vedtekter ifm. valg
11.11 Alle representanter bortsett fra revisor velges for en periode på to (2) år. Revisor velges for ett (1) år. Styrerepresentantene velges på alternerende år slik at leder, sekretær, styremedlem og 2. varamedlem velges det ene år, nestleder, kasserer og 1. varamedlem velges det annet år. Om styrerepresentanter velges utenom denne orden, velges representanten for ett (1) år.

15.1 Klubben skal ha en valgkomité som velges på fritt grunnlag på årsmøtet etter innstilling fra styret, og har som oppdrag å legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet.

Kategorier
Ukategorisert

Klubbmesterskap

I forbindelse med «TFS November Match 2021», 26 – 27 November, arrangeres også TFS sitt klubbmesterskap. Se Shoot’n Score It for ytterligere detaljer.

Match er veldig bra bemannet med RO’er, men vi trenger fortsatt noen frivillige til å hjelpe til med bygging, patching og riving.
For å kunne holde matcher jevnlig er vi avhengig av at frivillige stiller opp og at dette arbeidet blir spredd på flest mulig slik at belastningen ikke blir for stor på enkelt personer. Denne matchen er tenkt bemannet med flere personer enn hva vi vanligvis gjør, nettopp for at de fleste skal slippe å jobbe over flere dager.

Har du tid til å bidra en av dagene, vennligst ta kontakt med arrangør via Shoot’n Score It og meld din interesse og du vil bli belønnet med en stor takk og mulighet for å skyte match gratis.

Kategorier
Ukategorisert

Feltløypa

En liten påminnelse: de av våre medlemmer som bruker feltløypa ved Jonsvatnet, som ikke også er medlem i TPK, skal kun benytte de to banene TFS leier, dvs bane 2 og bane 3 (der det står en del utstyr på høyre side av banen).

På grunn av at det er registrert uvedkommende skyttere som ikke er medlem av TPK eller noen som leier hos TPK (som TFS gjør) i feltløypa, kan man ved besøk i feltløypa heretter bli spurt av banemester/medlemsansvarlig i TPK om å identifisere seg.

Kategorier
Ukategorisert

Årsmøte

Husk ÅRSMØTE i TFS i dag, kl. 1800 på Best Western Bakeriet Hotel (Brattørgata 2, Trondheim)

Det blir tilviste plasser, avstand mellom de oppmøte, m.a,o. de sedvanlige forholdsreglene ifm Covid-19.

Du blir også nødt til å registrere deg med navn og tlf. nr. på hotellet, håper ikke det er kontroversielt.

Velkommen!

Kategorier
Ukategorisert

Godkjenningsmatcher

I forbindelse med godkjenningskurs forrige og kommende helg vil det arrengeres to level 1 matcher i feltløypa ved Jonsvatnet, den første 12. mai og den siste 19. mai. Det forventes 11 deltakere fra kursene, resterende plasser er åpne for alle. Det er holdt av plasser til kursdeltakerne slik at de plassene som nå er tilgjengelige på SSI er åpne for alle (antatt 18-20 plasser i mainmatch totalt).

https://shootnscoreit.com/event/22/12522/
https://shootnscoreit.com/event/22/12523/

Kategorier
Ukategorisert

Årsmøte

Innkalling til årsmøte er sendt ut på e-post til klubbens medlemmer. Årsmøtet avholdes 27. mai kl. 18 på Best Western Hotel Bakeriet.

Dokumentene ligger også på medlemssiden, der de fleste nå har fått opprettet bruker. Som nevnt i tidligere innlegg: første gang velges «Mistet passordet ditt?» og fyll så inn medlemsnummer eller e-postadressen som ligger i medlemsregisteret, så mottar du en epost for å sette passord.

Hvis du ikke har mottatt epost, eller ikke kommer deg inn på medlemssiden, ta kontakt med sekretæren.

Kategorier
Ukategorisert

2-gun stevne i Hemne

Våre venner i Hemne Pistolklubb arrangerer en 2-gun match (IPSC tournament) med pistol og minirifle søndag 16. mai. https://shootnscoreit.com/event/22/12470/

Kategorier
Ukategorisert

Treningsmatch

Vi satser på å få til en liten level 1 treningsmatch førstkommende lørdag 27. mars, se i kalenderen.