Kategorier
Ukategorisert

Medlemsside

Det er nå en medlemsside med informasjon og dokumenter for klubbens medlemmer i menyen. Denne krever innlogging. Prosessen med å opprette brukere til alle medlemmer er i gang, og en del vil allerede kunne trykke «Mistet passordet ditt?» og fylle inn medlemsnummer eller e-postadressen klubben har registrert for dere, og motta en e-post for å få satt passord.

Kategorier
Ukategorisert

Informasjonsside om bly

Det er lagt ut en side med informasjon om blyeksponering for skyttere under informasjonsfanen.

Kategorier
Ukategorisert

Feltløypa

Gode nyheter til våre medlemmer! Styret i TPK har fattet følgende vedtak for feltløypa ved Jonsvatnet:

Styret sier ja til at TFS kan benytte karabiner i pistolkaliber for å trene til programmene Mini Rifle (22LR) og Pistol Caliber Carbine (fra 9mm til 45ACP)

Dette som en prøveordning ut 2021.

Styret i TPK
Kategorier
Ukategorisert

Årsmøte

Til alle medlemmer i TFS

I våre vedtekter står det at ordinært årsmøte skal avholdes innen 28. februar, dvs om en måned fra i dag. På grunn av den pågående pandemien, kan ikke styret i TFS se at det er mulig å avvikle årsmøte i tradisjonell forstand innen denne fristen. Dette vil være i strid med myndighetenes retningslinjer i forsøk på å begrense smitte. TFS har heller ikke programvare som sikrer riktig stemmegivning hvis man skulle prøve å gjennomføre møtet digitalt (www.digitalearsmoter.no har vært vurdert, mangler noe funksjonalitet vi trenger for å gjennomføre årsmøtet slik det skal være i følge våre vedtekter). Det er derfor styrets beslutning at årsmøtet i TFS utsettes i to måneder.

Vi håper at det innen den tid vil være mulig å gjennomføre fysiske samlinger på mer enn det antall som nå gjelder. Vi ber og håper dessuten på forståelse fra klubbens medlemmer.

Styret er på det rene med at denne formen for pandemi ikke er dekket i våre vedtekter. Vi er også klar over at det ihht. samme vedtekter skal avholdes årsmøte innen utgangen av februar. Det er styrets forhåpning at medlemmene har forståelse for avgjørelsen. Styret sitter videre som et interimsstyre frem til årsmøte kan avholdes.

På vegne av styret,
Martin L. Sollie, sekretær

Kategorier
Ukategorisert

NM Hemne

Våre venner i Hemne Pistolklubb arrangerer NM Handgun for Production, Production Optics, Production Optics Light og Classic i august og trenger hjelp av mannskap for å gjennomføre matchen. For mer informasjon, se følgende infodokument:

Kategorier
Ukategorisert

Innstilt organisert aktivitet

I og med de rådende virus-forholdene ser styret i TFS seg nødt til å innstille organisert, innendørs aktivitet inntil videre.
Dette betyr at klubbens medlemmer kan drive egentrening i feltløypa (TPKs bane på Jonsvannet, standplass 2 og 3), men at innendørs trening legges ned i en tid fremover.
Vi følger situasjonen, og råd fra helsemyndigheter, og kommer med mer informasjon mtp varighet med en gang vi har noe konkret å komme med.

Styret i TFS v/ Erlend Berg

Kategorier
Ukategorisert

Ny nettside

Endelig er ny nettside for TFS på plass. En egen side med informasjon og dokumenter for medlemmer bak innlogging vil være på plass snart. Forslag til forbedringer eller retting av feil kan sendes til sekretæren.

Kategorier
Ukategorisert

Nye retningslinjer fra DSSN

Det er kommet nye retningslinjer for organisert trening, der det åpnes for inntil fem – 5 – personer på innendørs treninger. Dette er inkludert treningsansvarlig, så de fire første som melder interesse til treningsansvarlig, slipper inn.
Du MÅ:
a) Være godkjent skytter
b) Ha eget våpen og utstyr, samt ammo.
c) Være villig til å holde 2m avstand til andre som trener.
d) Melde deg til ansvarlig og gjøre avtale med ham/henne FØR oppmøte.

Kategorier
Ukategorisert

Innstilt aktivitet

På grunn av den pågående smittefaren, innstilles all organisert trening i regi av Trondheim Feltskyttere inntil videre.
Planlagt begynnerkurs blir også utsatt inntil videre, så vel som terminfestede konkurranser.