Kategorier
Ukategorisert

Valg 2022

Rekruttering - For ansatte - Universitetet i Oslo
Vi søker etter …

I 2022 er følgende roller på valg.

  • Nestleder
  • Kasserer
  • Varamedlem 1

Trondheim Feltskyttere sin valgkomite ønsker kandidater eller tips om personer som kan passe inn i rollen som kasserer i Trondheim Feltskyttere sitt styre.
Som kandidat til vervet vektlegges personlige egenskaper som nøyaktighet, presisjon og ryddighet og det settes ikke noen spesielle krav til tidligere regnskaps bakgrunn.

Den som blir valgt vil få nødvendig opplæring og hjelp underveis om det skulle være behov for dette.
Som en del av Trondheim Feltskyttere sitt styre så vil man kunne være med å påvirke alle beslutninger som gjelder klubben. Styret i Trondheim Feltskyttere er opptatt av at alle i styret skal være med å ta oppgaver og ansvar slik at arbeidsbelastningen blir fordelt mest mulig likt. Som samarbeidsplattform benytter Trondheim Feltskyttere Google Workspace og vi jobber kontinuerlig med å automatisere og forenkle våre arbeidsprosesser. 

Hva går jobben ut på?
Som kasserer er det viktig å være nøyaktig, presis og ryddig. Du vil ha en viktig rolle i styret med stor tillit og stort ansvar. Trondheim Feltskyttere benytter Visma eAccounting som sitt regnskapssystem. Arbeidet med fakturering og bokføring er i stor grad automatisert og forenklet ved bruk av efaktura og kid slik at hele medlemsmassen faktureres sin klubbkontingent gjennom noen få step. Systemet er også integrert med bank slik at innbetalinger kommer direkte inn i systemet ferdig koblet mot riktig faktura.
Inngående faktura eller bilag ifm. utlegg håndteres også digitalt gjennom bruk av Visma Scanner som en integrert del av Visma eAccounting. 
Vårt regnskapssystem er heldigitalt og vi har derfor et papirløst system.
Vårt salgssystem er basert på bruk av Vipps eller fakturering fra Visma eAccountig slik av vi hele tiden også opptrer kontantløst. For rapportering benyttes Visma Økonomioversikt slik at styret hele tiden kan ta ut rapporter på egen hånd.

Ønsket erfaring / kompetanse
Regnskapsteknisk er ikke regnskapet til Trondheim Feltskyttere noe komplisert, slik at vi setter ikke noe krav til noen regnskapsteknisk bakgrunn selv om dette selvfølgelig vil være en fordel. Vi setter krav til at den personen som innehar dette vervet er nøyaktig, presis og ryddig. 

Kontakt
Om du ønsker flere opplysninger eller har spørsmål om kasserer rollen så er det bare å ta kontakt med Trondheim Feltskyttere sin valgkomite eller direkte med styret.
Har du tips om noen som kan passe inn i rollen som kasserer i Trondheim Feltskyttere sitt styre eller om du på eget initiativ kan tenke deg jobben så er det også bare å ta kontakt med valgkomite eller styret.

Epost valgkomite: valgkomite@tfs.no
Epost styret: styret@tfs.no

På vegne av valgkomiteens leder Roar Holden oppfordrer jeg til ikke å nøle med å ta kontakt.
Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt frem til et. eventuelt kandidatur blir offentliggjort.

Trond Sørhøy
Leder Trondheim Feltskyttere
leder@tfs.no

Utdrag av TFS sine vedtekter ifm. valg
11.11 Alle representanter bortsett fra revisor velges for en periode på to (2) år. Revisor velges for ett (1) år. Styrerepresentantene velges på alternerende år slik at leder, sekretær, styremedlem og 2. varamedlem velges det ene år, nestleder, kasserer og 1. varamedlem velges det annet år. Om styrerepresentanter velges utenom denne orden, velges representanten for ett (1) år.

15.1 Klubben skal ha en valgkomité som velges på fritt grunnlag på årsmøtet etter innstilling fra styret, og har som oppdrag å legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet.